THIẾT KẾ TÒA NHÀ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO CHUYÊN SÂU – BỆNH VIỆN 30-4 BỘ CÔNG AN

Dự án thiết kế tòa khám và điều trị kỹ thuật cao chuyên sâu – Bệnh viện 30-4 Bộ Công an được Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội […]

DETAIL

THIẾT KẾ TRUNG TÂM KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY – BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội https://www.hanoicdc.com.vn

DETAIL

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ YÊN

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên, trực thuộc Sở Y tế Phú Yên, được thành lập năm 2011, trên cơ sở khoa Sản và khoa Nhi của bệnh viện đa khoa tỉnh.     […]

DETAIL