Previous
Next

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI (HANOI CDC) Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội là một doanh nghiệp hạch toán độc

Chi tiết »