THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM KHÊ – TỈNH PHÚ THỌ

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM KHÊ – TỈNH PHÚ THỌ

Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội

https://www.hanoicdc.com.vn