THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HÒA – TỈNH PHÚ THỌ

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HÒA – TỈNH PHÚ THỌ