THIẾT KẾ TÒA NHÀ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO CHUYÊN SÂU – BỆNH VIỆN 30-4 BỘ CÔNG AN

THIẾT KẾ TÒA NHÀ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO CHUYÊN SÂU – BỆNH VIỆN 30-4 BỘ CÔNG AN

Dự án thiết kế tòa khám và điều trị kỹ thuật cao chuyên sâu - Bệnh viện 30-4 Bộ Công an được Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội triển khai. Thể hiện trên bản Hợp đồng ký ngày 24 tháng 6 năm 2022, nội dung Công việc bao gồm:
+ Khảo sát
+ Lập Quy hoạch
+ Lập Dự án đầu tư
+ Thiết kế bản vẽ thi công

Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội

https://www.hanoicdc.com.vn