THIẾT KẾ TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TW NHA TRANG

THIẾT KẾ TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TW NHA TRANG

“Bất cứ quốc gia nào, Việt Nam không nằm ngoại lệ, giáo dục là nền tảng để phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trích lời Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng.

          Với mục tiêu:
Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.
Trước những yêu cầu cấp thiết của công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh, sinh viên là con em trong diện chính sách: con cán bộ, con gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, bản thân là bộ đội đi học, con em đồng bào dân tộc thiểu số…
Để phù hợp với chủ trương chung  của Nhà nước và Ngành Giáo dục – Đào tạo, dự án đầu tư xây dựng “
Trường dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang” là vấn đề cần thiết và thiết thực nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển Trường giai đoạn 2015-2020 và những định hướng đến năm 2025.

Thông tin dự án:

Dự án: Trường dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang (giai đoạn 1) được xây dựng tại: Khu Trường học, Đào tạo và dạy nghề thuộc Bắc Hòn Ông, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
       Chủ đầu tư: Trường dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang
       Dự án được đầu tư xây dựng theo hình thức: Xây dựng mới
       Nguồn vốn đầu tư:
                – Vốn ngân sách Nhà nước
                – Vốn chương trình mục tiêu
                – Các nguồn vốn khác
       Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 1
                – Nhà học chính: Công trình cao 04 tầng, tổng diện tích sàn: 4.681,2 m2
                – Nhà ký túc xá: Gồm có 02 nhà cao 05 tầng, tổng diện tích sàn: 3.496 m2
                – Nhà ăn – Câu lạc bộ: Công trình cao 03 tầng, tổng diện tích sàn: 2.212 m2
                – Hạ tầng ngoài nhà (giai đoạn 1: Khu vực xây dựng các nhà giai đoạn 1), nhà thường trực, cổng tường rào, trạm điện, trạm bơm, bể xử lý nước thải, sân đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ.
       Giai đoạn 1 của dự án dự kiếm hoàn thành trong 3 năm (2015 đến 2018).

Một số hình ảnh điển hình được Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Hà Nội thiết kế: